HOẠT ĐỘNG LẬP PHÁP CỦA QUỐC HỘI NĂM 2019 ĐẠT ĐƯỢC NHIỀU KẾT QUẢ NỔI BẬT

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 86,463

Ngày đăng: 30/01/2020

HOẠT ĐỘNG LẬP PHÁP CỦA QUỐC HỘI NĂM 2019 ĐẠT ĐƯỢC NHIỀU KẾT QUẢ NỔI BẬT

Năm 2019 là năm thứ tư của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, năm khởi đầu của quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cùng với tinh thần chung của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân là quyết liệt hơn, sáng tạo hơn, đạt được kết quả cao hơn, trong năm 2019, Quốc hội tiếp tục hoạt động ngày càng dân chủ và hiệu quả, để lại nhiều dấu ấn sâu sắc trong lòng cử tri và nhân dân cả nước, trong đó không thể không nhắc tới công tác lập pháp.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?