NHỮNG LÁ ĐƠN CỦA LÒNG TỰ TRỌNG

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 71,325

Ngày đăng: 30/01/2020

NHỮNG LÁ ĐƠN CỦA LÒNG TỰ TRỌNG

Với ý nghĩ dung dị nhường phần hỗ trợ cho các gia đình khác khó khăn hơn, vì mình còn sức khoẻ thì phải nỗ lực vươn lên thoát nghèo, trong năm qua đã có hàng trăm hộ dân viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo. Có những hộ mặc dù cuộc sống vẫn còn rất nhiều khó khăn, nhưng với lòng tự trọng, với suy nghĩ không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước nên họ vẫn kiên quyết xin thoát nghèo. Những lá đơn của lòng tự trọng ấy có thể xem như là luồng sinh khí mới thổi vào công cuộc giảm nghèo của đất nước, góp phần xây dựng một xã hội văn minh hơn và giàu đẹp hơn.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?