LUẬT PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA TỪ THỰC TIỄN

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 38,380

Ngày đăng: 16/10/2020

LUẬT PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA TỪ THỰC TIỄN

Thưa quý vị, Sau hơn 12 năm triển khai và thi hành, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) đã phát huy vai trò trong việc thể chế hóa bảo vệ các quyền cơ bản của con người; điều chỉnh các quan hệ gia đình và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức; tạo cơ sở pháp lý trong việc ban hành chính sách về PCBLGĐ.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?