LUẬT PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA TỪ THỰC TIỄN (PHẦN 2)

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 40,222

Ngày đăng: 18/10/2020

LUẬT PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA TỪ THỰC TIỄN (PHẦN 2)

Thưa quý vị, như THQHVN đề cập trong chương trình trước, Luật PCBLGĐ ra đời đã thể chế hóa bảo vệ các quyền cơ bản của con người trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; điều chỉnh các quan hệ gia đình và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức cũng như tạo cơ sở pháp lý trong việc ban hành chính sách về PCBLGĐ. Nhưng sau 12 năm triển khai thi hành, Luật đã bộc lộ một số tồn tại, vướng mắc dẫn đến chưa phát huy được hiệu quả như mong đợi.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?