GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁM ĐỐC THẨM VÀ TÁI THẨM

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 55,352

Ngày đăng: 26/05/2020

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁM ĐỐC THẨM VÀ TÁI THẨM

Theo đánh giá của Ủy ban Tư pháp tại Báo cáo 2188/BC-UBTP14, tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm của Tòa án hiện nay là 51%, chưa đạt chỉ tiêu 60% theo yêu cầu của Nghị quyết số 37 của Quốc hội, nhất là các TAND cấp cao chưa có thay đổi nhiều so với năm 2018. Cụ thể, vẫn còn một số trường hợp khiếu nại bức xúc, kéo dài do việc giải quyết đơn chưa kịp thời. Giám đốc thẩm, tái thẩm được xem là hy vọng, cơ hội cuối cùng của người dân nên yêu cầu đặt ra với ngành kiểm sát và tòa án là làm tốt, làm đúng và tỷ lệ giải quyết cao các đơn đề nghị, vì đó là công lý. Vậy giải pháp nào để tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, bảo đảm chỉ tiêu Quốc hội giao?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?