PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 44,409

Ngày đăng: 31/05/2020

PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN

Số người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới trong năm 2019 bằng tổng số người tham gia BHXH tự nguyện phát triển được của cả 10 năm trước cộng lại. Làm sao để phát triển số lượng tham gia BHXH tự nguyện 1 cách bền vững, có hiệu quả? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Lê Quân, Thứ trưởng Bộ LĐ, TB và XH về vấn đề này.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?