LUẬT PPP TRƯỚC GIỜ BIỂU QUYẾT

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 41,888

Ngày đăng: 10/06/2020

LUẬT PPP TRƯỚC GIỜ BIỂU QUYẾT

Dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP được Chính phủ báo cáo xin ý kiến Quốc hội lần đầu vào Kỳ họp 8, lần thứ hai vào đầu Kỳ họp 9. Sau khi tiếp thu ý kiến, chỉnh lý, dự án Luật PPP sẽ được Quốc hội bấm nút biểu quyết và ngày 18/6.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?