SÁNG KIẾN TRUYỀN THÔNG VỀ SỨC KHỎE SINH SẢN

Chuyên mục: QUỐC TẾ | Lượt xem : 10,704

Ngày đăng: 26/09/2016

SÁNG KIẾN TRUYỀN THÔNG VỀ SỨC KHỎE SINH SẢN

Sáng 26-9, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Quỹ Dân số Liên hợp quốc tổ chức hội thảo tổng kết hoạt động sáng kiến thúc đẩy tiếp cận dịch vụ và thông tin về chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục vị thành niên, thanh niên Việt Nam.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?