LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ XU HƯỚNG MỚI CỦA PHÁT THANH

Chuyên mục: QUỐC TẾ | Lượt xem : 11,393

Ngày đăng: 14/02/2017

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ XU HƯỚNG MỚI CỦA PHÁT THANH

Với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của các phương tiện truyền thông song phát thanh vẫn luôn luôn có những giá trị và vai trò nhất định của mình trong xã hội và thính giả. Chúng ta cùng nhìn lại lịch sử phát thanh và xu hướng phát triển của phát thanh trong tương lai.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?