PHỎNG VẤN BÀ SUSAN VIZE TRƯỞNG ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC GDKH VÀ VĂN HÓA CỦA LIÊN HỢP QUỐC (UNESCO) TẠI VIỆT NAM

Chuyên mục: QUỐC TẾ | Lượt xem : 11,369

Ngày đăng: 14/02/2017

PHỎNG VẤN BÀ SUSAN VIZE TRƯỞNG ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC GDKH VÀ VĂN HÓA CỦA LIÊN HỢP QUỐC (UNESCO) TẠI VIỆT NAM

Nhân ngày phát thanh thế giới, chúng tôi đã mời đến trường quay Trưởng Đại diện Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) tại Việt Nam, bà Susan Vize để nghe bà chia sẻ về lý do UNESCO khởi xướng Ngày phát thanh thế giới cũng như chủ đề Ngày phát thanh thế giới năm nay.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?