QUỐC TẾ - NGÀY QUỐC TẾ HẠNH PHÚC: YÊU THƯƠNG VÀ CHIA SẺ

Chuyên mục: QUỐC TẾ | Lượt xem : 11,160

Ngày đăng: 18/03/2017

QUỐC TẾ - NGÀY QUỐC TẾ HẠNH PHÚC: YÊU THƯƠNG VÀ CHIA SẺ

Trong đời sống xã hội, hạnh phúc là đích đến của mỗi người và con người dù ở giai đoạn nào cũng luôn đi tìm hạnh phúc, đều ước muốn mình được hạnh phúc. Chính vì vậy mà các quốc gia đang chung tay thực hiện mục tiêu hạnh phúc, nhằm tạo nên sự hài hòa trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đảm bảo con người có một tương lai bền vững. Năm 2012, Liên hợp quốc đã chọn ngày 20/3 hàng năm là “Ngày quốc tế hạnh phúc”, và đây chính là bước đi cụ thể để các quốc gia có thể sống thân ái, hòa bình với nhau, tạo dựng một thế giới hạnh phúc. Ngay từ những ngày này, nhiều nước trên thế giới cũng đã có những hoạt động hướng tới kỉ niệm Ngày quốc tế hạnh phúc 20.3.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?