QUỐC TẾ - NHỮNG VẤN ĐỀ QUYẾT ĐỊNH LÁ PHIẾU CỬ TRI HÀ LAN

Chuyên mục: QUỐC TẾ | Lượt xem : 10,998

Ngày đăng: 18/03/2017

QUỐC TẾ - NHỮNG VẤN ĐỀ QUYẾT ĐỊNH LÁ PHIẾU CỬ TRI HÀ LAN

Với 78% lượng cử tri đi bầu, đây là số cử tri đi bầu cao nhất trong một thập kỷ qua tại Hà Lan. Điều này cũng cho thấy mối quan tâm lớn của cử tri Hà Lan trước những vấn đề trọng đại của đất nước.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?