QUỐC TẾ - TRUNG QUỐC CÂN NHẮC THU PHÍ ÙN TẮC GIAO THÔNG Ở CÁC ĐÔ THỊ

Chuyên mục: QUỐC TẾ | Lượt xem : 10,964

Ngày đăng: 18/03/2017

QUỐC TẾ - TRUNG QUỐC CÂN NHẮC THU PHÍ ÙN TẮC GIAO THÔNG Ở CÁC ĐÔ THỊ

Liên quan đến các giải pháp chống un tắc giao thông và ô nhiễm môi trường tại các đô thị lớn trên thế giới, nhiều chuyên gia Trung Quốc cho rằng chính phủ nước này có thể cân nhắc áp dụng việc thu phí ùn tắc.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?