KỊP THỜI KHẮC PHỤC NHỮNG HẠN CHẾ TRONG ĐỊNH MỨC ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG

Chuyên mục: QUỐC TẾ | Lượt xem : 126,561

Ngày đăng: 08/10/2018

KỊP THỜI KHẮC PHỤC NHỮNG HẠN CHẾ TRONG ĐỊNH MỨC ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG

Hệ thống định mức và giá xây dựng được xây dựng từ năm 1993 đến nay sau 25 năm áp dụng đã không còn phù hợp với yêu cầu và cơ chế vận hành của hoạt động xây dựng hiện tại. Thực tế này đã gây không ít khó khăn cho việc thi công những công trình có chi phí nhân công lớn, máy móc hiện đại và những hạng mục xây dựng phức tạp

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?