GIẢI BÀI TOÁN BỘ MÁY TRƯỚC KHI ĐẶT VẤN ĐỀ TÍCH HỢP QUY HOẠCH

Chuyên mục: QUỐC TẾ | Lượt xem : 95,955

Ngày đăng: 09/11/2018

GIẢI BÀI TOÁN BỘ MÁY TRƯỚC KHI ĐẶT VẤN ĐỀ TÍCH HỢP QUY HOẠCH

Trước việc còn nhiều ý kiến khác nhau xung quanh vấn đề nên hay không nên tích hợp quy hoạch xây dựng tỉnh vào trong quy hoạch tỉnh, và như vậy, câu hỏi đặt ra là sự tồn tại của Quy hoạch xây dựng tỉnh có thực sự cần thiết. Nhiều chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực quy hoạch cho rằng bộ máy để triển khai một quy hoạch chiếm tới 90% sự thành công của cả vấn đề. Vì vậy trước khi đưa ra vấn đề tích hợp quy hoạch thì cần giải được bài toán bộ máy để triển khai quy hoạch đó

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?