KHAI MẠC PHIÊN HỌP 29 UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Chuyên mục: QUỐC TẾ | Lượt xem : 49,992

Ngày đăng: 21/12/2018

KHAI MẠC PHIÊN HỌP 29 UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Sáng nay, Phiên họp thứ 29 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã khai mạc tại Nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?