GMS PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG, NÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI

Chuyên mục: QUỐC TẾ | Lượt xem : 10,968

30/03/2018

GMS PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG, NÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI

Chiều ngày 30-3, cũng trong khuôn khổ Diễn đàn Thượng đỉnh kinh doanh GMS, đã diễn ra các phiên thảo luận chuyên đề song song với 3 chủ đề chính là: Phát triển cơ sở hạ tầng và Tài chính cho cơ sở hạ tầng, Ứng dụng công nghệ cao để thúc đẩy phát triển nông nghiệp khu vực GMS, GMS và Thương mại toàn cầu.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?