NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIẾP CẬN TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP

Chuyên mục: QUỐC TẾ | Lượt xem : 10,906

02/04/2018

NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIẾP CẬN TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP

Hầu hết doanh nghiệp tư nhân có quy nhỏ và vừa rất cần vốn đầu tư kinh doanh. Tuy nhiên, ngân hàng không rộng mở đối với các doanh nghiệp tư nhân. Theo các chuyên gia để giúp khối doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận tốt các nguồn vốn để phuc vụ nhu cầu sản xuất, trong thời gian tới Chính phủ cần ban hành và triển khai có hiệu quả các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như tăng cường vai trò của các hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa và hợp tác giữa các tổ chức tín dụng và các quỹ bảo lãnh tín dụng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?