PHỎNG VẤN THS. BÁC SỸ TRẦN THỊ MỸ DUNG - PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM HEMOPHILIA, VIỆN HUYẾT HỌC – TRUYỀN MÁU TW

Chuyên mục: QUỐC TẾ | Lượt xem : 11,875

17/04/2018

PHỎNG VẤN THS. BÁC SỸ TRẦN THỊ MỸ DUNG - PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM HEMOPHILIA, VIỆN HUYẾT HỌC – TRUYỀN MÁU TW

Hemophilia không còn là một bệnh hiếm gặp tại Việt Nam. Thế nhưng, chúng ta hoàn toàn có thể ngăn chặn sự gia tăng số lượng người mắc hemophilia nếu có đủ những kiến thức cần thiết.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?