JICA hỗ trợ Tây bắc phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai

Chuyên mục: QUỐC TẾ | Lượt xem : 7,094

JICA hỗ trợ Tây bắc phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai

Trong khuôn khổ dự án: “Phát triển Nông thôn thích ứng với thiên tai” áp dụng tại 6 tỉnh miền núi phía bắc, sáng ngày 16/5, tại Hà Nội, JICA đã tổ chức hội nghị Phát triển Nông thôn hiệu quả thông qua các tiếp cận dựa vào kết quả thực hiện, nhằm lấy ý kiến, kinh nghiêm để có thể triển khai t dự án một cách hiệu quả nhất.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?