THÚC ĐẨY XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI, THU HÚT VỐN PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM

Chuyên mục: QUỐC TẾ | Lượt xem : 53,431

THÚC ĐẨY XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI, THU HÚT VỐN PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM

Thúc đẩy các giải pháp hỗ trợ hợp tác xã tiếp cận dòng vốn đầu tư, tín dụng ưu đãi; tạo cơ hội hợp tác thương mại, công nghệ là một trong những nội dung được nhấn mạnh tại hội thảo “Xúc tiến thương mại, công nghệ và thu hút vốn cho phát triển hợp tác xã Việt Nam” do Liên minh hợp tác xã Việt Nam phối hợp với Viện Kinh tế Nông nghiệp Hữu cơ vừa tổ chức tại Hà Nội.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?