KINH TẾ NĂM 2021 DUY TRÌ ĐÀ PHÁT TRIỂN TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Chuyên mục: QUỐC TẾ | Lượt xem : 392,450

Ngày đăng: 26/09/2020

KINH TẾ NĂM 2021 DUY TRÌ ĐÀ PHÁT TRIỂN TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Ngày 25/9, tại tỉnh Quảng Ninh, đã diễn ra phiên họp toàn thể Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội lần thứ 14 đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tham dự phiên họp. Cho ý kiến dự thảo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các đại biểu nhấn mạnh cần phân tích rõ bối cảnh trong nước và quốc tế, từ đó đưa ra các mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp phù hợp với tình hình mới

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?