NÔNG THÔN MỚI THÔNG MINH - XU THẾ TẤT YẾU TRONG CÔNG NGHỆ 4.0

Chuyên mục: THẾ GIỚI TOÀN CẢNH | Lượt xem : 295,615

Ngày đăng: 25/09/2020

NÔNG THÔN MỚI THÔNG MINH - XU THẾ TẤT YẾU TRONG CÔNG NGHỆ 4.0

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới được triển khai rộng khắp trên cả nước. Sau 10 năm triển khai đã đem lại những kết quả tích cực. Trong giai đoạn mới 2021-2025, Chương trình hướng tới chuyển đổi số và triển khai Nông thôn mới đáp ứng nhu cầu của thời đại công nghệ 4.0.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?