TƯ VẤN PHÁP LUẬT : NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN TRANH CHẤP VỀ THỪA KẾ.

Chuyên mục: Radio 365 FM - 97.5 Mhz | Lượt xem : 16,437

Ngày đăng: 29/10/2020

TƯ VẤN PHÁP LUẬT : NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN TRANH CHẤP VỀ THỪA KẾ.

Khách mời: PGS.TS ĐỖ VĂN ĐẠI, Trưởng khoa Luật Dân sự, Đại học Luật Tp.HCM MC: HẢI TRIỀU NGÀY: 29/10/2020

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?