TƯ VẤN PHÁP LUẬT : QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TIỀN LƯƠNG.

Chuyên mục: Radio 365 FM - 97.5 Mhz | Lượt xem : 10,186

Ngày đăng: 01/10/2020

TƯ VẤN PHÁP LUẬT : QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TIỀN LƯƠNG.

Khách mời: Luật sư TRƯƠNG THỊ HOÀ, Đoàn Luật sư Tp.HCM. MC: HẢI TRIỀU. NGÀY: 01/10/2020

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?