TƯ VẤN PHÁP LUẬT : QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ TRANH CHẤP LAO ĐỘNG.

Chuyên mục: Radio 365 FM - 97.5 Mhz | Lượt xem : 10,360

Ngày đăng: 27/10/2020

TƯ VẤN PHÁP LUẬT : QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ TRANH CHẤP LAO ĐỘNG.

Khách mời: Luật sư NGUYỄN TRUNG TÍN, Đoàn luật sư Tp.HCM. MC:HOÀNG NHÂN NGÀY: 27/10/2020

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?