TƯ VẤN SỨC KHỎE : ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO - KIỂM SOÁT ĐƯỜNG HUYẾT HIỆU QUẢ VÀ NGĂN NGỪA BIẾN CHỨNG TIỂU ĐƯỜNG

Chuyên mục: Radio 365 FM - 97.5 Mhz | Lượt xem : 14,366

Ngày đăng: 20/10/2020

TƯ VẤN SỨC KHỎE : ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO - KIỂM SOÁT ĐƯỜNG HUYẾT HIỆU QUẢ VÀ NGĂN NGỪA BIẾN CHỨNG TIỂU ĐƯỜNG

CHUYÊN GIA TƯ VẤN: TS. PHẠM HƯNG CỦNG – NGUYÊN VỤ TRƯỞNG VỤ Y HỌC CỔ TRUYỀN – BỘ Y TẾ NGÀY 20/10/2020

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?