CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN SỨC KHỎE : ĐIỀU TRỊ HIỆU QUẢ VIÊM HỌNG, VIÊN AMIDAN, VIÊM THANH QUẢN MÙA LẠNH BẰNG THẢO DƯỢC

Chuyên mục: Radio 365 FM - 97.5 Mhz | Lượt xem : 10,913

Ngày đăng: 30/11/2020

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN SỨC KHỎE : ĐIỀU TRỊ HIỆU QUẢ VIÊM HỌNG, VIÊN AMIDAN, VIÊM THANH QUẢN MÙA LẠNH BẰNG THẢO DƯỢC

CHUYÊN GIA TƯ VẤN: PGS.TS.BS NGUYỄN THỊ NGỌC DINH - NGUYÊN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN TAI - MŨI - HỌNG TRUNG ƯƠNG. NGÀY 30/11/2020

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?