TƯ VẤN PHÁP LUẬT : QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG CHO THUÊ TÀI SẢN

Chuyên mục: Radio 365 FM - 97.5 Mhz | Lượt xem : 10,101

Ngày đăng: 19/11/2020

TƯ VẤN PHÁP LUẬT : QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG CHO THUÊ TÀI SẢN

Khách mời: Thạc sĩ Luật sư ĐINH BÁ TRUNG – Phó Giám đốc Công ty Luật GetWin, Đoàn Luật sư TP.HCM MC: VŨ THẠCH NGÀY: 19/11/2020

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?