TƯ VẤN PHÁP LUẬT : QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HỤI, HỌ, BIÊU, PHƯỜNG.

Chuyên mục: Radio 365 FM - 97.5 Mhz | Lượt xem : 10,566

Ngày đăng: 24/11/2020

TƯ VẤN PHÁP LUẬT : QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HỤI, HỌ, BIÊU, PHƯỜNG.

Khách mời: Khách mời: Luật sư TRẦN MINH CƯỜNG, Đoàn Luật sư TP.HCM. MC: HOÀNG NHÂN NGÀY: 24/11/2020

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?