TƯ VẤN PHÁP LUẬT : THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Chuyên mục: Radio 365 FM - 97.5 Mhz | Lượt xem : 10,423

Ngày đăng: 25/11/2020

TƯ VẤN PHÁP LUẬT : THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

CHUYÊN GIA TƯ VẤN: Luật sư NGUYỄN VĂN HÀ- Văn phòng luật sư Hà Lan và cộng sự. NGÀY 25/11/2020.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?