TƯ VẤN PHÁP LUẬT : RỦI RO PHÁP LÝ TỪ HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP BĐS CHO BÊN THỨ BA VAY VỐN

Chuyên mục: Radio 365 FM - 97.5 Mhz | Lượt xem : 10,302

Ngày đăng: 02/12/2020

TƯ VẤN PHÁP LUẬT : RỦI RO PHÁP LÝ TỪ HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP BĐS CHO BÊN THỨ BA VAY VỐN

CHUYÊN GIA TƯ VẤN: Ths. Luật sư NGUYỄN VĂN HÀ - Văn phòng luật sư Hà Lan và cộng sự. NGÀY 02/12/2020.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?