TƯ VẤN PHÁP LUẬT : QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ TRANH TỘI TRỘM CẮP TÀI SẢN, TỘI ĐÁNH BẠC

Chuyên mục: Radio 365 FM - 97.5 Mhz | Lượt xem : 10,735

Ngày đăng: 03/12/2020

TƯ VẤN PHÁP LUẬT : QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ TRANH TỘI TRỘM CẮP TÀI SẢN, TỘI ĐÁNH BẠC

Khách mời: Luật sư NGUYỄN TRẦN THIÊN, Đoàn Luật sư Tp.HCM MC: HOÀNG NHÂN NGÀY: 03/12/2020

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?