CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN PHÁP LUẬT NGÀY 30-05-2020

Chuyên mục: Radio 365 FM - 97.5 Mhz | Lượt xem : 10,558

Ngày đăng: 30/05/2020

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN PHÁP LUẬT NGÀY 30-05-2020

CHỦ ĐỀ: : NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý TRONG HỢP ĐỒNG MUA BÁN BẤT ĐỘNG SẢN KHÁCH MỜI: THẠC SỸ. LUẬT SƯ ĐỖ ANH THẮNG, GIÁM ĐỐC CÔNG TY LUẬT TNHH ASEM

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?