CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN SỨC KHỎE CỦA BẠN NGÀY 12/5/2020

Chuyên mục: Radio 365 FM - 97.5 Mhz | Lượt xem : 10,458

Ngày đăng: 12/05/2020

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN SỨC KHỎE CỦA BẠN NGÀY 12/5/2020

CHỦ ĐỀ: BỆNH TRĨ VÀ CÁCH ĐIỀU TRỊ CHUYÊN GIA TƯ VẤN: PSG - TS - BS VŨ VĂN KHIÊN, TỔNG THƯ KÝ HỘI KHOA HỌC TIÊU HÓA VIỆT NAM

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?