CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN SỨC KHỎE CỦA BẠN NGÀY 19/5/2020

Chuyên mục: Radio 365 FM - 97.5 Mhz | Lượt xem : 7,915

Ngày đăng: 20/05/2020

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN SỨC KHỎE CỦA BẠN NGÀY 19/5/2020

CHỦ ĐỀ: ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO - DƯỢC LIỆU TỐT CHO LÁ PHỔI VÀ HỆ HÔ HẤP KHÁCH MỜI: TS. PHẠM HƯNG CỦNG - NGUYÊN VỤ TRƯỞNG VỤ Y HỌC CỔ TRUYỀN - BỘ Y TẾ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?