TƯ VẤN PHÁP LUẬT NGÀY 29-05-2020

Chuyên mục: Radio 365 FM - 97.5 Mhz | Lượt xem : 10,326

Ngày đăng: 29/05/2020

TƯ VẤN PHÁP LUẬT NGÀY 29-05-2020

CHỦ ĐỀ: “HẠN MỨC SỬ DỤNG ĐẤT VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN TỚI ĐẤT ĐAI” KHÁCH MỜI: LUẬT SƯ NGUYỄN HỒNG BÁCH, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CÔNG TY LUẬT HỒNG BACH VÀ CỘNG SỰ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?