CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN PHÁP LUẬT : THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

Chuyên mục: Radio 365 FM - 97.5 Mhz | Lượt xem : 10,510

Ngày đăng: 03/06/2020

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN PHÁP LUẬT : THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

Khách mời: Luật sư Nguyễn Ngọc Hoàng- Giám đốc Công ty Luật hợp danh Vip, Đoàn luật sư TP Hà Nội

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?