TƯ VẤN PHÁP LUẬT : CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ KHI MUA BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN

Chuyên mục: Radio 365 FM - 97.5 Mhz | Lượt xem : 10,828

Ngày đăng: 04/06/2020

TƯ VẤN PHÁP LUẬT : CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ KHI MUA BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN

KHÁCH MỜI : Luật sư Trương Thị Hoà, đoàn luật sư TP.HCM MC : Hoàng Nhân

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?