TƯ VẤN SỨC KHỎE : ĐIỀU TRỊ TẬN GỐC TÁO BÓN, CẢI THIỆN NHANH BỆNH TRĨ

Chuyên mục: Radio 365 FM - 97.5 Mhz | Lượt xem : 11,000

Ngày đăng: 30/06/2020

TƯ VẤN SỨC KHỎE : ĐIỀU TRỊ TẬN GỐC TÁO BÓN, CẢI THIỆN NHANH BỆNH TRĨ

KHÁCH MỜI: TS. PHẠM HƯNG CỦNG - NGUYÊN VỤ TRƯỞNG VỤ Y HỌC CỔ TRUYỀN - BỘ Y TẾ PHÁT SÓNG : 29/06/2020

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?