TƯ VẤN PHÁP LUẬT : NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Chuyên mục: Radio 365 FM - 97.5 Mhz | Lượt xem : 10,308

Ngày đăng: 29/07/2020

TƯ VẤN PHÁP LUẬT : NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

KHÁCH MỜI: LUẬT SƯ NGUYỄN THẾ TRUYỀN - GIÁM ĐỐC CÔNG TY LUẬT HỢP DANH - THIÊN THANH NGÀY : 29/07/2020

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?