TƯ VẤN PHÁP LUẬT : NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN NHÀ Ở

Chuyên mục: Radio 365 FM - 97.5 Mhz | Lượt xem : 11,079

Ngày đăng: 09/07/2020

TƯ VẤN PHÁP LUẬT : NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN NHÀ Ở

KHÁCH MỜI: Luật sư PHẠM HOÀI NAM, Luật sư điều hành Hãng luật Giải Phóng, Đoàn Luật sư Tp.HCM PHÁT SÓNG : 09/07/2020

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?