TƯ VẤN PHÁP LUẬT : THỦ TỤC CẤP, ĐỔI, HỦY BỎ, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ

Chuyên mục: Radio 365 FM - 97.5 Mhz | Lượt xem : 10,427

Ngày đăng: 27/07/2020

TƯ VẤN PHÁP LUẬT : THỦ TỤC CẤP, ĐỔI, HỦY BỎ, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ

KHÁCH MỜI: THẠC SỸ, LUẬT SƯ ĐỖ ANH THẮNG, GIÁM ĐỐC CÔNG TY LUẬT TNHH ASEM NGÀY : 25/07/2020

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?