TƯ VẤN SỨC KHỎE : BÍ QUYẾT TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG TĂNG CƯỜNG HỆ MIỄN DỊCH – KHẮC PHỤC CÁC BỆNH LÝ MÃN TÍNH Ở NGƯỜI CAO TUỔI

Chuyên mục: Radio 365 FM - 97.5 Mhz | Lượt xem : 14,533

Ngày đăng: 29/07/2020

TƯ VẤN SỨC KHỎE : BÍ QUYẾT TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG TĂNG CƯỜNG HỆ MIỄN DỊCH – KHẮC PHỤC CÁC BỆNH LÝ MÃN TÍNH Ở NGƯỜI CAO TUỔI

CHUYÊN GIA TƯ VẤN: TIẾN SỸ PHẠM HƯNG CỦNG NGUYÊN VỤ TRƯỞNG VỤ Y HỌC CỔ TRUYỀN, BỘ Y TẾ NGÀY : 28/07/2020

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?