TƯ VẤN SỨC KHỎE : MEN VI SINH NÀO GIÚP KHẮC PHỤC HIỆU QUẢ VIÊM ĐẠI TRÀNG - RỐI LOẠN TIÊU HÓA MÃN TÍNH, KÉO DÀI

Chuyên mục: Radio 365 FM - 97.5 Mhz | Lượt xem : 10,256

Ngày đăng: 31/07/2020

TƯ VẤN SỨC KHỎE : MEN VI SINH NÀO GIÚP KHẮC PHỤC HIỆU QUẢ VIÊM ĐẠI TRÀNG - RỐI LOẠN TIÊU HÓA MÃN TÍNH, KÉO DÀI

KHÁCH MỜI: THẦY THUỐC ƯU TÚ ,THẠC SĨ, BÁC SĨ LỆ THỊ HẢI - NGUYÊN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KHÁM TƯ VẤN DINH DƯỠNG, VIỆN DINH DƯỠNG QUỐC GIA NGÀY : 30/07/2020

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?