TƯ VẤN SỨC KHỎE : CÁCH PHÂN BIỆT VIÊM ĐẠI TRÀNG – HỘI CHỨNG RUỘT KÍCH THÍCH

Chuyên mục: Radio 365 FM - 97.5 Mhz | Lượt xem : 10,115

Ngày đăng: 11/08/2020

TƯ VẤN SỨC KHỎE : CÁCH PHÂN BIỆT VIÊM ĐẠI TRÀNG – HỘI CHỨNG RUỘT KÍCH THÍCH

KHÁCH MỜI: TS. BS CAO CẤP LÊ MẠNH CƯỜNG - PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐẠI TRỰC TRÀNG HỌC VIỆT NAM NGÀY :10/08/2020

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?