TƯ VẤN PHÁP LUẬT : QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN.

Chuyên mục: Radio 365 FM - 97.5 Mhz | Lượt xem : 10,150

Ngày đăng: 29/09/2020

TƯ VẤN PHÁP LUẬT : QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN.

Khách mời: Thạc sĩ, Luật sư ĐINH BÁ TRUNG - PGĐ Công ty Luật GetWin, Đoàn Luật sư Tp.HCM MC: HOÀNG NHÂN. NGÀY: 29/09/2020

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?