TƯ VẤN PHÁP LUẬT : QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CẤP ĐẤT, THU HỒI ĐẤT VÀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Chuyên mục: Radio 365 FM - 97.5 Mhz | Lượt xem : 10,294

Ngày đăng: 14/09/2020

TƯ VẤN PHÁP LUẬT : QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CẤP ĐẤT, THU HỒI ĐẤT VÀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

CHUYÊN GIA TƯ VẤN: THẠC SỸ, LUẬT SƯ ĐỖ ANH THẮNG - GIÁM ĐỐC CÔNG TY LUẬT TNHH ASEM. NGÀY 12/9/2020

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?