TƯ VẤN SỨC KHỎE : BÍ QUYẾT TĂNG CƯỜNG SỨC ĐỀ KHÁNG, NGĂN NGỪA VÀ KHẮC PHỤC HIỆU QUẢ CÁC BỆNH LÝ MẠN TÍNH Ở NGƯỜI CAO TUỔI

Chuyên mục: Radio 365 FM - 97.5 Mhz | Lượt xem : 10,220

Ngày đăng: 09/09/2020

TƯ VẤN SỨC KHỎE : BÍ QUYẾT TĂNG CƯỜNG SỨC ĐỀ KHÁNG, NGĂN NGỪA VÀ KHẮC PHỤC HIỆU QUẢ CÁC BỆNH LÝ MẠN TÍNH Ở NGƯỜI CAO TUỔI

CHUYÊN GIA TƯ VẤN: TIẾN SĨ PHẠM HƯNG CỦNG - NGUYÊN VỤ TRƯỞNG VỤ Y HỌC CỔ TRUYỀN - BỘ Y TẾ NGÀY 08/09/2020

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?