TƯ VẤN SỨC KHỎE : UNG THƯ DẠ DÀY/THỰC QUẢN VÀ CÁCH PHÒNG TRÁNH

Chuyên mục: Radio 365 FM - 97.5 Mhz | Lượt xem : 10,158

Ngày đăng: 29/09/2020

TƯ VẤN SỨC KHỎE : UNG THƯ DẠ DÀY/THỰC QUẢN VÀ CÁCH PHÒNG TRÁNH

CHUYÊN GIA TƯ VẤN: TIẾN SỸ, BÁC SĨ NGUYỄN THỊ QUỸ - PHÓ CHỦ TỊCH HỘI TIÊU HÓA HÀ NỘI NGÀY 28/09/2020

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?